Faaliyetlerimiz

Şirketimiz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansları ile faaliyet göstermektedir.

Sanayi işletmelerine ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeleri amacı ile konteyner, kompaktör pres ve kafes toplama ekipmanları ile ayrıca ofis içi kutu ve poşet desteği verilmektedir. Ayrıca firmaların ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak beyaz ve mavi yaka personeline, firmanın talep etmesi halinde eğitim ve farkındalığın güçlendirilmesi çalışmaları ile destek sağlanmaktadır.

Tesiste, ambalaj atığı toplama ayırma faaliyeti kapsamında kabul edilen kâğıt-karton, karışık plastik ambalaj atıkları manüel ve otomatik olarak ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Türlerine göre ayrılan atıklar daha sonra preslenmekte ve geri kazanıma hazır hale getirilerek lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Lisanslı tesisimiz ile İstanbul-Tuzla, Kocaeli-Gebze bölgelerinde kamu ve sanayi kuruluşlarına hizmet vermekteyiz.

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde, konusunda uzman çevre mühendis kadromuzla geri dönüşümü mümkün atıklarınız yerinde incelenmektedir. Yapılan incelemeye istinaden hazırlanan raporda atığınızın içeriği, geri dönüşüm oranları, atıklarınızın yönetimi için yükümlülükleriniz tespit edilerek firmanıza bilgi verilmektedir.

 

Sanayi kuruluşlarından ya da diğer kurum ve kuruluşlardan üretimleri veya diğer faaliyetleri sonucunda oluşan geri dönüşümü mümkün tehlikesiz atıklar alınarak tesislerimize getirilmektedir. Burada ara işlemeden geçirilerek uygun geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir.

Tesislerimize kabul edebileceğimiz tehlikesiz atık sınıflarını “Lisanslarımız” bölümünden görebilirsiniz.