Entegre Atık Yönetimi ve Raporlama

Firmanızdan çıkan tüm atıklarınız için Atık yönetim Planı oluşturulması, Lisanslı Tesislerin belirlenmesi, atıkların ilgili tesislere sevkiyatlarının yapılması gibi hizmetler; minimum maliyet maksimum memnuniyet anlayışıyla sağlanmaktadır.

Yerinde atık tespiti aşamasından, bertaraf aşamasına kadar yapılan her işlem ilgili çevre mevzuatlarına göre kayıt altına alınmakta, raporlanmakta ve müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmektedir.